Usługi

Wirtualne biuro

Naszym klientom oferujemy bardzo wygodną usługę tzw. wirtualnego biura.

W ramach wykupionego pakietu udostępniamy przedsiębiorcom:

  • nasz adres pocztowy,
  • numer telefoniczny
  • numer faxu,
  • obsługę poczty przychodzącej,
  • udostępniamy salę konferencyjną na spotkania biznesowe na 4 godziny miesięcznie.

Odebraną pocztę przesyłamy do klientów zeskanowaną lub przekazujemy informację o przychodzących przesyłkach.

Skorzystanie z usługi wirtualnego biura to bardzo dogodny sposób zmniejszenia kosztów, zwłaszcza w małych i nowopowstających firmach, poprzez redukcję zatrudnienia pracowników obsługujących sekretariat.

Galeria

Wirtualne biuroWirtualne biuroWirtualne biuroWirtualne biuroWirtualne biuro