Usługi

Usługi kadrowe

Centrum Biznesu świadczy obsługę kadrowo - płacową podmiotów gospodarczych.

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzi:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło na podstawie wskazań Zleceniodawcy,
  • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilno-prawnych,
  • prowadzenie dokumentów dotyczących zgłaszania i wyrejestrowywania pracowników w ZUS,
  • prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  • sporządzanie raportów imiennych i deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
  • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR i innych składanych do Urzędów Skarbowych,
  • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników

Ceny naszych usług uzależnione są od rodzaju zatrudnienia pracowników, ich ilości i skomplikowania zagadnień kadrowo- płacowych.