Usługi

Usługi księgowe

Centrum Biznesu zajmuje się profesjonalnym świadczeniem usług księgowych.

Prowadzimy:

  • Księgi rachunkowe
  • Książki przychodów i rozchodów
  • Ewidencje przychodów (ryczałtowe)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzimy także dodatkowe ewidencje:

  • Ewidencje podatku VAT
  • Ewidencje środków trwałych
  • Ewidencje wyposażenia
  • Inne wg potrzeb klientów

Specjalizujemy się także w prowadzeniu księgowości w organizacjach pozarządowych (fundacjach, stowarzyszeniach itp.)

Reprezentujemy naszych klientów przed urzędami skarbowymi a także składamy i podpisujemy  w ich imieniu deklaracje skarbowe. Możliwe jest to dzięki udzielaniu nam pełnomocnictw.

Ceny usług księgowych uzależnione są od rodzaju prowadzonej księgowości, ilości dokumentów lub operacji księgowych oraz skomplikowania zagadnień podatkowych.