Usługi

Pozostałe usługi

Centrum Biznesu świadczy także usługi z zakresu:

  • tworzenia biznesplanów,
  • rozliczania dotacji,
  • pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie i rozwój działalności,
  • sprzedaży i wdrażania informatycznych systemów zarządzania,
  • ochrony danych osobowych,
  • archiwizacji danych,
  • opracowywania i składania sprawozdań z ochrony środowiska,
  • wynajmu Sali konferencyjnej na szkolenia lub spotkania z kontrahentami.